Martin van Buren (December 3, 1838)

include("$IP_TMPL_DIR/pretitle.php");?>State of the Union Address: Martin van Buren (December 3, 1838)