Table Tennis

Men

Class 
IndividualYoo Nam Kyu, KOR
 Kim Ki Taik, KOR
 Erik Lindh, SWE
DoublesChina
 Yugoslavia
 South Korea

Women

Class 
IndividualJing Chen, CHN
 Huifeng Li, CHN
 Zhimin Jiao, CHN
DoublesSouth Korea
 China
 Yugoslavia
Play Poptropica Worlds

Download Poptropica and play for free!

Explore a limitless universe of uncharted islands
App store
Google Play